O škole Projekty na ZŠ Poradenstvo Detstvo bez násilia Aktivity školy Športové úspechy Hľadáme budúcich hokejistov Rodičom Žiakom ŠKD Kontakty

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Šurimová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Blanka Trnková
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Lubušká
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Miková
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Klandúchová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Zubajová
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Žabková
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Mičíková
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Dlábiková
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Škubáková
V.S Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Řezanková
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Juchová Jurošková, PhD.
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ružena Janušová
VI.S Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vladimír Váňa
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Turčáková Michalková
Foto Foto Foto Foto Foto
VII.S Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vladimír Červenčík
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michaela Pastorková
Foto Foto Foto Foto Foto
VIII.S Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lukáš Kaco
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ľubomíra Dovalová
IX.S Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Saganová

© aScAgenda 2019.0.1131 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.09.2018