O škole Projekty na ZŠ Poradenstvo Detstvo bez násilia Aktivity školy Športové úspechy Hľadáme budúcich hokejistov Rodičom Žiakom ŠKD Kontakty

Kontakty

 

Riaditeľ školy:

RNDr. Jana Popluhárová Čellárová

Mobil: 0910 912 122

Email: zsjavorku@zsjavza.edu.sk

 

Zástupkyňa riaditeľa školy:

1.stupeň:

Mgr. Mária Kianičková

2.stupeň:

Ing. Martina Kotercová

Mobil: 0911 066 431

 

Úradné hodiny:

Vedenie školy: utorok - štvrtok 8:00-15:00

Výchovný poradca: utorok 12:30-15:00

Špeciálny pedagóg: pondelok - štvrtok 07:00-14:15 

Školský psychológ: pondelok a štvrtok 12:35 - 15:00 (kabinet 2. poschodie)

 

Adresa školy:

ZŠ, V. Javorku 32, 010 01 Žilina, Slovakia

Telefón: +421 41 763 7580

Mobil: 0901 716 676

 

Školská jedáleň:

Telefón: 041 723 3376

Mobil: 0904 991 905

 

Zubná ambulancia:

Telefón: 041 724 2285

Štvrtok 22. 2. 2018
Počet návštev: 2738739

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 22.2.2018)
Zajtra (Piatok 23.2.2018)
Suchomel Simon (I.B)
Pozajtra (Sobota 24.2.2018)
Ficek Sebastián (VIII.S)
Husárik Matej (V.A)
Ješeta Matej (VIII.S)
Kováč Matej (VI.A)
Mráz Matej (V.S)
Ryboň Matej (VI.A)

OZNAM

Oznamujeme žiakom, zamestnancom, rodičom i priateľom školy, že na stránke mesta Žilina sú pravidelne uverejňované informácie o hlavných a zaujímavých aktivitách v našej škole, ako aj iné dôležité oznamy, týkajúce sa školstva. smiley http://skolstvo.zilina.sk/

 

Novinky

 • 19. februára zavítali žiaci 1. ročníka po prvýkrát spoločne do Krajskej knižnice, aby absolvovali slávnostnú pasovačku za čitateľov. Pani knihovníčka oboznámila žiakov s fungovaním knižnice, naučila ich pravidlá správania sa a požičiavania kníh a previedla oddelením detskej literatúry. Po zodpovedaní neľahkých otázok pani knihovníčky a podpísaní pasovacieho listu dostal každý vlastný čitateľský preukaz. Už teraz sa žiaci tešia na ďalšiu návštevu knižnice.

 • 12. februára sa v školskej knižnici konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Celkovo sa zúčastnilo 20 detí. Nesúťažne vystúpili aj žiačky 1. ročníka, ktoré boli odmenené za svoju statočnosť. Do okresného kola postupuje Alica Grófová z III. B. Držíme palce!

  Poézia

  1. miesto: Alica Grófová III. B

  2. miesto: Nina Zamišková III. A

  3. miesto: Florián Bíro II. A

  Próza

  2. miesto: Nataša Juríková III. B

 • Naša Bianca Srbecká z 9.A sa 10. februára zúčastnila krasokorčuliarskej súťaže Žilinská piruetka. V silnej konkurencii získala pekné 2. miesto. Blahoželáme!

 • Ďakujeme p. učiteľkám Škubákovej a Dovalovej a členom Žiackej školskej rady za zorganizovanie akcie Valentín v škole, vďaka ktorej sa mohli mnohí žiaci i učitelia tešiť z valentínskej pošty a milých odkazov.

 • Naši žiaci v 1. polroku nazbierali celkom 6 232 kg papiera. Celková hodnota zberu je 435,40 €. Najlepšie triedne kolektívy a jednotlivci boli odmenení. Výsledky:

  1. miesto: II. B (1108 kg) - foto

  2. miesto: I. B (868 kg)

  3. miesto: VIII. A (782 kg)

 • Základná škola, V. Javorku 32, Žilina
  realizuje projekt s názvom:
  „V Základnej škole V. Javorku Žilina úspešnejší“

 • Veľkú radosť nám spravili naši piatačikovia: Jakub Dúbravík (5.S), Alica Kováčiková (5.A) a Veronika Bobáňová (5.A), ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi okresného kola MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY. Gratulujeme im a prajeme im takéto ohromné úspechy i naďalej.

 • Po vyhodnotení zberu papiera sa v 1. polroku na krásnom 2. mieste umiestnili prváčikovia z I. B. Zástupkyňa riaditeľa školy pre 1. stupeň odovzdala diplom a sladkú odmenu za 868 kg papiera. Najlepší "zberači" z triedy boli: Liliana Gregušová: 520 kg, Markus Bernhauser: 170 kg, Anna Gondžurová: 55 kg, Simon Suchomel: 52 kg, Liam Andrejkovič: 45 kg a Daniel Dudáš: 20 kg. Ďakujeme všetkým!

 • Ani tento nechýbal v našom meste tradičný fašiangový sprievod. Akcia sa konala 9. februára a našu školu naňom zastupovali veselé "masky" z II. B.

 • Práce žiakov 6.A a 6.S triedy na hodinách techniky :)

 • Dňa 9.02. 2018 sa uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády. Našim deviatakom Peťke Gondášovej, Alexovi Kyššovi, Martinovi Bátovskému z 9.A a Jozefovi Myšiakovi, Dominikovi Mlynárovi z 9.S triedy gratulujeme :) :)

 • Dňa 6.2. 2018 sa konalo na MsÚ v Žiline obvodné kolo geografickej olympiády. Našu školu reprezentovali – P. Macek, V. Bobáňová, K. Závadská, M. Kováč, O. Maník, N. Holienčíková.

  Najlepšie sa darilo Veronike Bobáňovej z 5.A, ktorá v silnej konkurencii 70 žiakov skončila na krásnom 5. mieste. Veronike blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť.

 • 14. február - deň sv. Valentína má v sebe veľké čaro a aspoň kúsok z jeho posolstva by mal byť v každom dni počas celého roka. 8.A trieda na hodine svet práce pri vyrábaní valentíniek, ktoré sú symbolom lásky a vďačnosti pre najbližších :) :) :)

 • Hodina biológie v 6.S triede na tému význam včely. Za netradičné vyučovanie, pútavú prednášku a informácie ďakujeme pani asistentke Zuzke Balogovej :) :)

 • Aj tento rok sa 25 šikovných žiakov z 2. – 5. ročníka úspešne zapojilo do celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. Spomedzi žiakov druhého ročníka bol najúspešnejší Timur Godžúr (II. A) Z tretiakov sa najlepšie darilo Laure Mešťanovej (III. A), Eliške Štepánkovej a Alici Grófovej (III. B). Alica Grófová získala aj titul Všetkovedko školy. U štvrtákov najlepšie bodoval Tomáš Chovanec (IV. A). Z piatakov boli najúspešnejšie Natália Španková a Veronika Maceášová (V. A). Gratulujeme!