O škole Poradenstvo Aktivity školy Hokejové úspechy Hľadáme budúcich hokejistov Rodičom Žiakom ŠKD Kontakt
Sobota 23. 5. 2015
Počet návštev: 1251551

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 23.5.2015)
Terézia Jureková (IV.B)
Zajtra (Nedeľa 24.5.2015)
Alex Kyšo (VI.A)

OZNAM

Oznamujeme žiakom, zamestnancom, rodičom i priateľom školy, že na stránke mesta Žilina sú pravidelne uverejňované informácie o hlavných a zaujímavých aktivitách v našej škole, ako aj iné dôležité oznamy, týkajúce sa školstva. smiley http://skolstvo.zilina.sk/

 

Novinky

 • Výpadok telefónnych liniek

  Z dôvodu búrky došlo k znefunkčneniu pevných liniek, preto nás prosím v prípade potreby kontaktujte na mobilné čísla. Ďakujeme za porozumenie

 • Súťaž mladých zdravotníkov

  22. 5. 2015

  Dňa 20. 5. sa na našej škole uskutočnila Regionálna súťaž „Družstiev mladých zdravotníkov I. a II. st. ZŠ 2015“. Našu školu reprezentovali dve päťčlenné družstvá. 1. stupeň pod vedením p. uč. Dlábikovej a 2. stupeň pod vedením p. uč. Kotercovej. 1. Stupeň v zastúpení: Emma Bolibruchová, Denisa Habániková, Paulína Ondrušíková, Katarína Puterová, Timea Gogová - OBSADILI 1. MIESTO.

 • DEŇ MATIEK V ŠKD

  22. 5. 2015

  Deň matiek patrí k tradičným sviatkom, ktorého korene siahajú až do obdobia antiky. Alternatívou ku Dňu matiek je Deň otcov, ktorý vychádza na tretiu júnovú nedeľu. V jarnom období sme sa s deťmi aktívne venovali hlavne nácviku kultúrneho programu a na naše vystúpenie sme pozvali nielen mamičky a babičky, ale aj oteckov. Dňa 20. 5. 2015 si deti 3..oddelenia, pod vedením pani vychovávateľky Janky Bartošovej pripravili krátky kultúrny program. Druháci sa predviedli  pásmom milých básní a piesní, veselým tančekom na pieseň „Zelená je tráva...“ a hraným príbehom „Ako včielky vychovávajú...“, pri ktorom sa deti nielen zabavili, ale aj poučili... Tretiaci zatancovali country tanec.

 • Medzníky 2. svetovej vojny

  21. 5. 2015

  Dňa 20. 5. 2015 sa konalo mestské finále súťaže Medzníky 2. svetovej vojny, kde mali zastúpenie aj naši žiaci - A. Sandanus, D. Kováčik, V. Novákiová. Overili si svoje vedomosti z novodobých dejín, SNP a 2. svetovej vojny. Naše trojčlenné družstvo získalo diplomy za účasť a krásnu knihu o 2. svetovej vojne.

 • Deti zo ŠKD v divadle - Festival Bábková Žilina

  21. 5. 2015

  Dňa 20. mája  sa otvorili brány 4. ročníka festivalu Bábková Žilina. Deti zo ŠKD mali možnosť v nových zrekonštruovaných priestoroch Bábkového divadla vidieť hru Zvedavý sloník, ktorá je oslavou detskej zvedavosti. Prostredníctvom  pradávneho  príbehu  z čias, keď zem bola ešte celkom nová a zrodila sa Afrika, sme spolu s jej hlavným predstaviteľom, zvedavým sloníkom Bimbom, hľadali odpovede na detsky zvedavo kladené otázky „prečo“?

 • Odovzdávanie 1. ceny víťazom MODRÉHO DŇA

  19. 5. 2015

  Nazrite do fotoalbumu, ako si naše deti z 2. B pochutnávali na sladkej odmene pre víťazov...:-)

 • Slávik Slovenska

  18. 5. 2015

  Slávik Slovenska organizuje Občianske združenie Slávik Slovenska, predsedom ktorého je Peter Dvorský. Spevácka súťaž je prísne postupová od svojich začiatkov. Začína sa každoročne na jar triednymi a školskými kolami. Víťazi postupujú na okresné kolá, víťazi okresných kôl postupujú na krajské kolá. Súťaže sa zúčastňujú nielen žiaci ZŠ, ale i žiaci ZUŠ. Našu školu úspešne reprezentovala žiačka III. A triedy Vivien Čonková, ktorá získala krásne 2. miesto v okresnom kole, ktorý sa konal 13. mája 2015 v koncertnej sále v Žiline. Vivienka, nech ti to krásne spieva!

 • Zážitkové učenie - 13.5. 2015

  14. 5. 2015

  Žiaci 5.A triedy si pripravili na hodine biológie zážitkové učenie. Katka Krištofová, Timejka Gogová, Deniska Habániková, Emka Bolibruchová, Paulínka Ondrušíková nám doniesli ukázať na hodinu škrečka, domáceho miláčika. Dozvedeli sme sa, aký má pôvod, ako ho volajú, čím ho kŕmia. Aj ostatní žiaci prezentovali naše domáce zvieratká. Psíkov, kone, korytnačky, mačky..... Pani riaditeľka Čellárová pochválila celú triedu za peknú prezentáciu.

 • MK vo florbale

  13. 5. 2015

  V utorok, 12.5.2015 sa naši starší žiaci predstavili na Majstrovstvách žilinského kraja vo florbale, konané v K. N. Meste. V konkurencii 5 družstiev bolo našim cieľom turnaj vyhrať a postúpiť na celoštátne Majstrovstvá Slovenska. Napriek zraneniu nášho najlepšieho hráča - Richarda Koleka - sa chlapci s veľkým odhodlaním pasovali so súpermi, no žiaľ, stačilo to "len" na strieborné medaily, ktoré však postup ďalej neznamenali... Treba športovo uznať, že hráči L. Mikuláša boli nad naše sily a zaslúžene na turnaji obsadili 1. miesto. Vybojovali si tak právo účasti na Majstrovstvách Slovenska, k čomu im, samozrejme, blahoželáme. Veľkú pochvalu za vzornú reprezentáciu školy, mesta a okresu Žilina si zaslúžia nasledovní žiaci: Ivan Hryzák, Simeon Pjaták, Marcel Dlugoš, Mário Krištofík, Andrej Straka, Viktor Olbert, Dávid Kováčik, Ondrej Lipták, Matúš Korbáš, Dušan Smolka, Mário Brath, Martin Vydra a už spomínaný maród - Richard Kolek. Fotky už vo fotoalbume...

 • Deň matiek v DD Úsmev

  12. 5. 2015

  Deti  3.oddelenia, pod vedením pani vychovávateľky Janky Bartošovej, pripravili pestrý kultúrny program, ktorým dňa 9. 5. 2015  spríjemnili popoludnie seniorov v zariadení Úsmev na Solinkách  pri príležitosti Dňa matiek. Bola to pomyselná kytička vďaky za lásku a starostlivosť, zložená z básní, piesní, tancov a scénok. Fotky už vo fotoalbume...:-)