O škole Projekty na ZŠ Poradenstvo Detstvo bez násilia Aktivity školy Športové úspechy Hľadáme budúcich hokejistov Rodičom Žiakom ŠKD Kontakty

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 7-2018/2019 Nájomná zmluva s DPH 01.10.2018 Mgr. Rudolf Koleda Jana Popluhárová Čellárová Riaditeľka školy
Faktúra Potraviny 31,44 s DPH 25.09.2018 A Fresh, s.r.o. Základna škola, V. Javorku Anna Šimčisková Vedúca školskej jedálne
Zmluva 9-2018/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 19.09.2018 Interaktívna škola s.r.o., Prešov Jana Popluhárová Čellárová Riaditeľka školy
Zmluva 50 116/18 Zmluva o poskytovaní služieb - SANET s DPH 18.09.2018 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete Základna škola, V. Javorku 32 Jana Popluhárová Čellárová Riaditeľka školy
Zmluva 8-2018/2019 Nájomná zmluva s DPH 14.09.2018 Volejbalový klub veteránov VKV-50 Jana Popluhárová Čellárová Riaditeľka školy
Zmluva 3-2018/2019 Nájomná zmluva s DPH 13.09.2018 Rastislav Duben Jana Popluhárová Čellárová Riaditeľka školy
Zmluva 1-2018/2019 Nájomná zmluva s DPH 12.09.2018 Ing. Banas Ľuboš Jana Popluhárová Čellárová Riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o výpožičke ŠH s DPH 11.09.2018 Centrum voľného času, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina Základna škola, V. Javorku 32 Jana Popluhárová Čellárová Riaditeľka školy
Zmluva č.1-2018 Zmluva o výpožičke ŠH pre ZŠ s DPH 11.09.2018 Centrum voľného času, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina Základna škola, V. Javorku 32 Jana Popluhárová Čellárová Riaditeľka školy
Zmluva 6-2018/2019 Nájomná zmluva s DPH 11.09.2018 Martin Tupý, Gbeľany Jana Popluhárová Čellárová Riaditeľka školy
Zmluva 5-2018/2019 Nájomná zmluva s DPH 11.09.2018 Reming Consult Jana Popluhárová Čellárová Riaditeľka školy
Zmluva 2-2018/2019 Nájomná zmluva s DPH 07.09.2018 Ing. Čaplovič Ján Jana Popluhárová Čellárová Riaditeľka školy
Zmluva OPĽZ/168/2017 - Dodatok č.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s DPH 03.09.2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Základna škola, V. Javorku 32 Jana Popluhárová Čellárová Riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o prevode správy majetku ŠH s DPH 31.08.2018 Centrum voľného času, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina Jana Popluhárová Čellárová Riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. DBK/18/06/1977 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/04/052 s DPH 30.08.2018 Komensky, s.r.o. Základná škola Jana Popluhárová Čellárová
Zmluva 29-2018 /5 Dodatok č.5 k zmluve 29-2018 s DPH 20.08.2018 CVČ - PhDr. Eva Dobšovič Mjartan Jana Popluhárová Čellárová Riaditeľka školy
Zmluva 29-2018 /4 Dodatok č.4 k zmluve 29-2018 s DPH 31.07.2018 CVČ - PhDr. Eva Dobšovič Mjartan Jana Popluhárová Čellárová Riaditeľka školy
Zmluva 32-2018 Nájomná zmluva - športová hala s DPH 31.07.2018 ŠK Makroteam, Žilina Jana Popluhárová Čellárová Riaditeľka školy
Zmluva 31-2018 nájomná zmluva - športová hala s DPH 31.07.2018 Slovenský futsal Slovenský futsal Jana Popluhárová Čellárová Riaditeľka školy
Zmluva 30-2018 Zmluva o výpožičke ŠH pre CVČ s DPH 31.07.2018 CVČ - PhDr. Eva Dobšovič Mjartan Jana Popluhárová Čellárová Riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1975