O škole Projekty na ZŠ Poradenstvo Detstvo bez násilia Aktivity školy Športové úspechy Hľadáme budúcich hokejistov Rodičom Žiakom ŠKD Kontakty Prihlásenie
V Základnej škole V. Javorku Žilina úspešnejší Erasmus + Projekt Eko Alarm Recyklohry

V Základnej škole V. Javorku Žilina úspešnejší

 

 

 

 

Základná škola, V. Javorku 32, Žilina

realizuje projekt s názvom:

 

V Základnej škole V. Javorku Žilina úspešnejší

 

Kód projektu: 312011H503           

 

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt             

 

Trvanie projektu: 01/2018 – 12/2020  

 

Oprávnené výdavky: 101 520,00 EUR

 

Výška NFP: 96 444,00 EUR

 

Výška spolufinancovania: 5 076,00 EUR

 

 

Cieľ projektu: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

 

 

www.employment.gov.sk

 

www.esf.gov.sk

 

www.minedu.gov.sk