O škole Projekty na ZŠ Poradenstvo Detstvo bez násilia Aktivity školy Športové úspechy Hľadáme budúcich hokejistov Rodičom Žiakom ŠKD Kontakty Prihlásenie

Tlačivá na stiahnutie

 

  Žiadosť o prijatie do ZŠ

  Žiadosť na uvolnenie žiaka na 1-2 dni

  Žiadosť na uvolnenie žiaka na viac dní

  Odchod zo ZŠ

.odt

  Prihláška do športovej triedy univerzálna

.odt

  Žiadosť o zaradenie do Kurzu na získanie základného vzdelania

.odt

  Žiadosť o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR

.odt