O škole Projekty na ZŠ Poradenstvo Detstvo bez násilia Aktivity školy Športové úspechy Hľadáme budúcich hokejistov Rodičom Žiakom ŠKD Kontakty
Obsadenosť športovej haly 2017-2018 Rozpis upratovania v ŠH

 

 

Január 2018        Február 2018        Marec 2018

 

Apríl 2018

klikni na tabuľku pre zväčšenie 

 

   

 

Prevádzka ŠH počas Veľkonočných prázdnin:

29.3. - 3.4.2018 - ZATVORENÉ, čerpanie dovoleniek

31.3. - podľa rozvrhu

od 4.4. 2018 - prevádzka podľa rozvrhu 

 

 

 

Objednávateľ : CVČ Kuzmányho Žilina

Spôsob platby : bezodplatne

Spôsob dojednania : zmluva

Zodpovedná osoba za CVČ : Mgr. Eva Dobšovič Mjartan

- základná škola                   CVČ - centrum voľného času                   ŠŠL - školská športová liga

sobota:

-  mestské a regionálne športové ligy     

-  jednorazové turnaje na propagáciu športov

- jednorazové turnaje pri konkrétnych príležitostiach CVČ a ZŠ

- príprava na súťaže členov CVČ a žiakov ZŠ


Spôsob objednania - telefonicky alebo osobne

Zodpovedná osoba - riaditeľ ZŠ


Sadzba za prenájom:

 - Na komerčné účely počas pracovných dní

nájom   - 10,- € / deň   (žiaci ZŠ)

            - 20,- € / deň   (žiaci SŠ)

            - 35,- € / deň   (dospelí)

Prevádzkové náklady 30,- € / hod.

 

 - Na komerčné účely počas víkendov

nájom  - 20,- € / deň   (žiaci ZŠ)

            - 30,- € / deň   (žiaci SŠ)

            - 50,- € / deň   (dospelí)

Prevádzkové náklady 30,- € / hod.

 

 

 

 

*Mestské a regionálne športové ligy + Jednorázové turnaje na propagáciu športov + Jednorázové turnaje pri konkrétnych príležitostiach CVČ a ZŠ + Príprava na súťaže členov CVČ a žiakov ZŠ