O škole Projekty na ZŠ Poradenstvo Detstvo bez násilia Aktivity školy Športové úspechy Hľadáme budúcich hokejistov Rodičom Žiakom ŠKD Kontakty Prihlásenie

Profil VO

Profil VO

Profil verejného obstarávateľa

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Oficiálny názov:

Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina

Adresa:

V. Javorku 32, 010 01 Žilina

IČO:

37812904

DIČ:

2021669716

Banka:

Prima banka Slovensko, a. s.

Účet:

0303726001/5600

Telefón:

041/7637580

 

E-mail:

zsjavorku@zsjavza.edu.sk

 

Web :

www.zsjavorku.edupage.org