O škole Projekty na ZŠ Poradenstvo Detstvo bez násilia Aktivity školy Športové úspechy Hľadáme budúcich hokejistov Rodičom Žiakom ŠKD Kontakty Prihlásenie

Zvoní o...

Vyučovanie v škole sa uskutočňuje na základe pevného rozvrhu hodín, ktorý vypracováva vedenie školy. Zmeny v rozvrhu hodín sa môžu uskutočniť len so súhlasom riaditeľky školy.Vyučovanie v škole sa začína ráno o 8.00 hod (v prípade nultej hodiny o 7:00). Zamestnanie žiakov na vyučovacích hodinách je signalizované elektrickým zvoncom.Vyučovací režim je stanovený nasledovne:

 

 

 

 

Vyučovacia hodina

 

Časový rozvrh

 

Prestávka

0.

7.00 – 7.45

15 minút

1.

8.00 – 8.45

10 minút

2.

8.55 – 9.40

15 minút

3.

 9.55  – 10.40

5 minút

4.

10.45 – 11.30

10 minút

5.

11.40 - 12.25

10 minút

6.

12.35 – 13.20

30 minút

7.

13.50 – 14.35

5 minút

8.

14.40 - 15.25

-

 

 

Skrátené vyučovanie:

 

Vyučovacia hodina Časový rozvrh Prestávka
      0.            7:10 - 7:45 15 minút
1.     8:00 - 8:35 10 minút
2.     8:45 - 9:20 15 minút
3.     9:35 - 10:10 5 minút
4.   10:15 - 10:50 10 minút
5.   11:00 - 11:35 10 minút
6.   11:45 - 12:20 30 minút
7.  12:50 - 13:25 5 minút

 

Prestávky a vyučovacie hodiny nemožno skracovať ani predlžovať! Žiaci vo vyučovacom čase majú zakázané opustiť budovu školy neorganizovane.