O škole Projekty na ZŠ Poradenstvo Detstvo bez násilia Aktivity školy Športové úspechy Hľadáme budúcich hokejistov Rodičom Žiakom ŠKD Kontakty Prihlásenie
Činnosť záujmových útvarov - krúžkov v školskom roku 2018 / 2019 Žiacka školská rada Členovia ŽŠR Plán práce ŽŠR Kritéria hodnotenia tried Štatút ŽŠR Školský časopis

Žiakom

Členovia ŽŠR

Členovia ŽŠR v šk. roku 2018/2019

 

 

4. A   Laura Mešťanová                              

4. B   Alica Grófová

5. A   Natália Macejíková

5. S   Alex Puškár

6. A   Rudolf Koleda

6. B  Kornélia Majerčíková

6. S   Jakub Pazderník

7. A   Sofia Šinalová

7. S   Richard Krajčík

8. A   Lea Gelatíková

8. S   Jozef Šmárik

9. A   Timea Gogová

9. S   Maroš Puškár

 

                                                                                      Predseda:    Timea Gogová, 9. A

                                                                               Podpredseda:     Sofia Šinalová, 7. A