O škole Projekty na ZŠ Poradenstvo Detstvo bez násilia Aktivity školy Športové úspechy Hľadáme budúcich hokejistov Rodičom Žiakom ŠKD Kontakty

Zoznam učiteľov

 
 
RNDr. Jana Popluhárová Čellárová Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Mgr. Mária Kianičková Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Ing. Martina Kotercová Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Zuzana Balogová Špeciálna pedagogička
 
 
Mgr. Zuzana Balogová Asistentka učiteľa
 
 
Janka Bartošová Vychovávateľka
 
 
Anna Čadová Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Vladimír Červenčík Rozvrh
Triedny učiteľ: VI.S
 
 
Mgr. Mária Dlábiková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
Foto PaedDr. Ľubomíra Dovalová Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
 
 
Mgr. Klaudia Fuljerová Rozvrh
Učiteľka
Foto Mgr. Michaela Chovaňáková Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Bronislava Jakubíková, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
 
 
Mgr. Oľga Jáni Špeciálna pedagogička
 
 
Mgr. Ružena Janušová Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.S
 
 
Mgr. Zuzana Juchová Jurošková, PhD. Učiteľka
 
 
Mgr. Lukáš Kaco Rozvrh
Triedny učiteľ: VII.S
 
 
Otília Kasmanová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Monika Kuzmíková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
 
 
Mgr. Tatiana Malinová Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
 
 
Mgr. Veronika Marčišová Školská psychologička
 
 
Mgr. Alena Mičíková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
 
 
Mgr. Veronika Michálková Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Lucia Miková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
 
 
Bc. Miroslava Mikulová Asistentka učiteľa
Foto Mgr. Michaela Pastorková Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
 
 
Mgr. Juliana Pavlíčková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Tatiana Rajníková Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Veronika Řezanková Rozvrh
Učiteľka
Foto Mgr. Mária Saganová Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.S
 
 
Ivana Slováková Vychovávateľka
 
 
Beáta Sobolová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Viera Sobotková Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Škubáková Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
 
 
Mgr. Táňa Škutová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Patrícia Štefancová Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Eva Šurimová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Mgr. Lucia Turčáková Michalková Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
Foto Mgr. Vladimír Váňa Rozvrh
Triedny učiteľ: V.S
 
 
Mgr. Jana Zubajová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
 
 
Mgr. Monika Žabková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
 
 
PhDr. Eva Dobšovič Mjartan Rozvrh
Tréner
 
 
Ing. Igor Marták Rozvrh
Tréner
 
 
Mgr. Martin Petný Rozvrh
Tréner
 
 
Ing. Stanislav Škorvánek Tréner

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2018

Voľné miesta na našej škole