O škole Projekty na ZŠ Poradenstvo Detstvo bez násilia Aktivity školy Športové úspechy Hľadáme budúcich hokejistov Rodičom Žiakom ŠKD Kontakty Prihlásenie
 • Prekvapenie

  Niekedy vedia potešiť človeka rôzne maličkosti - pekné slovo,úsmev, alebo aj rôzne prejavy kamarátstva. Našej žiačke zo 7.A naštartovali jej narodeninový deň spolužiaci ozaj perfektne. Tak teda, Viva, všetko naj! :)

 • Beh pre najmenších

  Dňa 21. septembra sa žiaci 1. - 4. ročníka zúčastnili na športovom podujatí Beh pre najmenších. Žiak Daniel Dudáš z II. B triedy sa umiestnil na krásnom 2. mieste. Gratulujeme.

 • Význam včely, včelárstvo

  Hodina biológie v 6.A triede na tému význam včely, včelárstvo. Za netradičné vyučovanie, pútavú prednášku a informácie ďakujeme pani asistentke Zuzke Balogovej :) :)

 • Teplákový deň

  12. októbra sme sa v škole cítili pohodlnejšie ako obyčajne. Žiacka školská rada pripravila teplákový deň, ktorým si žiaci a učitelia spríjemnili plnenie školských povinností. Ďakujeme všetkým, ktorí sa k nám pripojili a tešíme sa na ďalšie výnimočné dni!  

 • Zber papiera

  Dňa 10. októbra bol na škole vyhlásený začiatok zberu papiera. Zmena oproti minulým rokom je, že žiaci nebudú papier nosiť priebežne z priestorových dôvodov. Od 12. do 19. novembra bude pred telocvičňou pristavený kontajner. V tomto termíne môžu žiaci príp. rodinní príslušníci priniesť odvážené, zviazané a podpísané balíky. Papier bude preberať a evidovať pán školník v čase od 7:00 do 7:45  a od 14:00 do 14:45. Je tiež možnosť odniesť papier do Zberných surovín a škole odovzdať potvrdenku a hotovosť. Víťazné triedy a najusilovnejší jednotlivci budú odmenení.

  Ďakujeme, že nám pomáhate chrániť životné prostredie.

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Invázia hmyzu v II. A

  Po hodine výtvarnej výchovy sa v II. A objavilo množstvo známeho i menej známeho hmyzu. Motýle, pavúky, chrobáky, stonožky, mnohonôžky. Žiadna panika sa však nekonala. Všetko vytvorili šikovní druháci z prírodných materiálov s použitím tlačiarenskej farby, fixiek a samozrejme fantázie. Ako pracovali si pozrite vo fotoalbume.

 • Svet okolo nás - Dve tváre slobody - Kuba

  V piatok, 5.10.2018, sa žiaci druhého stupňa zúčastnili zaujímavého kultúrneho predstavenia pod  názvom Svet okolo nás - Dve tváre slobody Kuba, kde im bola predstavená Kuba, život v nej a atmosféra z pohľadu turistov. 

 • Svetový deň zvierat

  4. október – SVETOVÝ DEŇ ZVIERAT – udalosť pre všetkých milovníkov zvierat. Aj na našej škole sa vyučovalo so zvieratkom či už živým alebo plyšovým v 5.S, 6.A, 6.B, 7.S.

 • Beh nádeje 2018

  Dnes sa žiaci 6. - 9.roč zúčastnili súťaže Beh nádeje 2018, kde školu výborne reprezentovali. Najviac nás potešili dievčatá 6.ročníka ziskom 3. miesta, chlapci 7.-8.roč ziskom 1. miesta a chlapci 9. roč. ziskom 1. miesta.

 • Jesenné účelové cvičenie

  Dňa 28.09.2018 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili praktickej časti účelového cvičenia. Pobyt v prírode sme využili nielen na oddych, ale sme si aj zasúťažili. Žiačky 7.A využili pekné počasie veľmi kreatívne a natočili super video :) Veď posúďte :)

 • Deň zdravého ovzdušia

  V stredu, 19.09.2018, sa žiaci 7.A a 8.S zúčastnili zaujímavej akcie pod názvom Deň zdravého ovzdušia, kde im bola predvedená edukatívna show Ako správne vykurovať. Zábavne sa tak mohli dozvedieť zaujímavé informácie o horení látok, čo je potrebné na horenie a aké látky sú pri horení (spaľovaní) vypúšťané do ovzdušia. Sprievodným programom bola aj bublinová show, ktorá zaujala najmä žiakov 7.A :)

 • Žiakom
  14. 9. 2018

  Aktualizovali sme modul Žiakom

 • Festival outdoorových filmov

  Dňa 6.09.2018 sa konal v zasadačke Mestského úradu populárny Medzinárodný festival Outdoorových filmov. Mali sme možnosť pozrieť si vybrané filmy s tematikou geografie, prírodovedy, športu, cestopisné filmy, ukážky lezenia. Na premietaní sa zúčastnili žiaci 7. – 9.ročníka.

 • Žiaci – hokejisti – čipové karty MHD na ďalší štvrťrok!!!

  Platí len pre hokejistov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Žiline!

  5.09.2018 – streda, sa budú nabíjať čipové karty MHD na ďalší štvrťrok, nakoľko platnosť je do 5.09.2018. Žiadam, ak bude žiak chýbať, aby poslal čipovú kartu po spolužiakovi alebo ráno priniesť do 8.00 hod. Iný termín nie je!! Pokyny osobne v triedach v pondelok 3.09. 2018.

  Ďakujem, Mgr. Saganová

 • Otvorenie šk. roka 2018/2019

  Dnes, 3.09.2018 sme slávnostne otvorili nový školský rok 2018/2019. Na našej škole sme najskôr privítali našich najmladších a najnovších žiakov - prváčikov, pre ktorých pripravili program starší žiaci pod vedením p. vychovávateliek. Na pôde školy ich privítala aj pani riaditeľka, ktorá neskôr privítala aj ostatných žiakov. Veríme, že tento školský rok bude pre všetkých úspešný a plný nových poznatkov a skúseností. Hor sa do usilovnej práce! :)

   

  Viac foto vo fotoalbume :)

 • Harmonogram činností pre žiakov 1. ročníka

  3. 9. (pondelok)

  8:30            Nástup žiakov pred budovou školy

  8:30 – 8:35 „Mašličkovanie“

  8:35–9:00  Kultúrny program vo vestibule školy, príhovor p. riaditeľky prvákom a ich rodičom, odchod do triedy

  9:00 – 9:30 Slávnostné otvorenie šk. roka, žiacka relácia k začiatku šk. roka, príhovor p. riaditeľky v školskom rozhlase, privítanie žiakov v triedach, odovzdanie učebníc a pomôcok, organizačné pokyny triednej učiteľky na nasledujúce dni, prehliadka priestorov šatne

  9:30 – 10:00 Prehliadka priestorov ŠKD s p. vychovávateľkou, organizačné pokyny, odchod domov

  Pozn.: Školský klub detí (ŠKD) ani školská jedáleň (ŠJ) pre žiakov ešte nebude v prevádzke. Stravné v tento deň je možné vybaviť v kancelárii vedúcej ŠJ.

  4. 9.   (utorok)

  7:45           Nástup žiakov pred budovou školy

  7:45 – 8:00 Odvedenie žiakov do šatne (prítomnosť rodičov nie je žiaduca), prezúvanie, odchod do triedy

  8:00 – 11:30  Vyučovanie – 4 vyučovacie hodiny (priniesť prezuvky, peračník, desiatu vrátane nápoja)

  11:30 – 17:00 Odchod domov, resp. do ŠKD (obed, pracovné a oddychové činnosti)

  5. 9 – 7. 9. (streda – piatok)

  7:45            Nástup žiakov pred budovou školy

  7:45 – 8:00 Odvedenie žiakov do šatne (prítomnosť rodičov nie je žiaduca), prezúvanie, odchod do triedy

  8:00 – 11:30  Vyučovanie – 4 vyučovacie hodiny

  11:30 – 17:00 Odchod domov, resp. do ŠKD (obed, pracovné a oddychové činnosti)

  5. 9. od 15:30 do 16:30 Úvodné rodičovské združenie (účasť potrebná)

 • NÁSTUP ŽIAKOV V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

  Pondelok 3.9.2018

   

  1. Ročník – 8:30

  2. – 9. Ročník – 9:00

 • OZNAM

  Stravné sa vybavuje od 23.8 do 31.8 v čase 11:00 - 13:00 hod.

   

   

   

 • Potreby pre žiakov 1. ročníka

   

   

  Školské potreby: školská taška, peračník, aspoň 2 mäkké ceruzky, guma, strúhadlo, 2 perá pre prvákov, pastelky, školské dosky formát A4.

  Hygienické potreby: uterák s uškom, prezuvky vo vrecku, toaletný papier (2 kotúčiky), papierové vreckovky (2 balíčky)

  Telesná výchova: vrecko na úbor, tenisky, tepláky, tričko, ponožky.

  Výtvarná výchova: zásterka (stará košeľa, tričko,...), vodové farby, ploché a okrúhle štetce, nádoba na vodu z plastu, plastelína, handrička, mastné pastely, tyčinkové lepidlo, nožnice, temperové farby, „paleta“, plastový obrus na lavicu.

  Zošity, výkresy a písanky s predtlačou ku šlabikáru sú objednané pre všetkých prvákov rovnaké a žiaci ich  dostanú v škole (hradia rodičia).

  Vyberať budeme                                              30 €/ žiak.

  Z toho sa uhradí:

  Zošity a výkresy, sada zošitov s predtlačou ku Šlabikáru, celoročné predplatné časopisu Vrabček.

  Zvyšné peniaze vložíme do triedneho fondu.

  (Vo vlastnom záujme všetky veci podpísať, alebo označiť.)

strana: