O škole Projekty na ZŠ Poradenstvo Detstvo bez násilia Aktivity školy Športové úspechy Hľadáme budúcich hokejistov Rodičom Žiakom ŠKD Kontakty
 • Tvorivé dielničky v 2. polroku

  Do galérie Tvorivé dielničky v 2. polroku boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Koncoročný výlet turistického krúžku

  Trošku oneskorene foto z koncoročného výletu s prespávačkou na chate :)

  Strečno-stanica - Starhrad - Chata pod Suchým - Príslop pod Suchým - Sedlo Vráta - Biele skaly - Suchý - s.pod Suchým - Chata pod Kľačianskou Magurou - Panošina - Lipovec - Vrútky. 

 • Vystúpenie sokoliarov

  Dňa 12.06.2018 sa žiaci prvého a druhého stupňa zúčastnili vystúpenia sokoliarov. Mohli si vypočuť zaujímavú prednášku o dravcoch s názornou ukážkou lovu a zasúťažiť si o zaujímavé ceny. Jeden zo žiakov mal dokonca možnosť vyskúšať si, aké to je privolať dravca na svoju ruku. Adam, veľký obdiv za odvahu! :)

 • Skrátené vyučovanie

  Vážení rodičia, oznamujeme, že dňa 12.06.2018, v utorok, bude skrátené vyučovanie

 • Deň matiek v ŠKD

  Deň matiek patrí k tradičným sviatkom, ktorého korene siahajú až do obdobia antiky. Alternatívou ku Dňu matiek je Deň otcov, ktorý vychádza na tretiu júnovú nedeľu.

  V jarnom období sme sa s deťmi aktívne venovali hlavne nácviku kultúrneho programu a na naše vystúpenie sme pozvali nielen mamičky a babičky, ale aj oteckov.

  Dňa 6. júna si deti 1. a 2. oddelenia, pod vedením pani vychovávateľky Janky Bartošovej a Ivany Slovákovej pripravili veselé  tančeky, pásmo milých básní a piesní a tiež nacvičili divadielko  „Opustená búdka“, pri ktorom sa deti nielen zabavili, ale aj poučili... V závere deti zaspievali spoločnú pieseň  a obdarovali mamičky darčekom a kvietkom.

 • MDD – Nezabúdajme na práva detí!

  Sériu farebných dní sme tento školský rok ukončili BIELYM DŇOM, kedy sme zo skríň povyberali čo najviac bielych kúskov a pripomenuli si pri príležitosti Medzinárodného dňa detí dôležitosť práv tých najzraniteľnejšíchĎakujeme členom Žiackej školskej rady a p. uč. Škubákovej za zorganizovanie farebného dňa :-)

 • Školský výlet 2. ročník

  Dňa 31. mája sme so žiakmi II. A a II. B triedy navštívili Základňu výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine. Videli sme zaujímavé ukážky zásahov záchranných zložiek, zásahov služobného psa, vyhľadávanie drog, či poskytnutia prvej pomoci. Z výletu sme si odniesli kopec zážitkov.

 • Výlet ZOO - Bratislava

  Vo štvrtok 31.5. sa žiaci 5.S, 6.A a 8.S triedy zúčastnili školského výletu do ZOO v Bratislave. Obohatení o kopu zážitkov, suvenírov a fotiek so zvieratkami sa po návrate mohli rodičom pochváliť. Správanie sa žiakov bolo vzorné, za čo si zaslúžia pochvalu. 

 • Vyhodnotenie vedomostných súťaží

  Dňa 30. mája sa na Radnici mesta Žilina konala vernisáž a slávnostné vyhodnotenie súťaží Moje mesto a Poznaj svoje mesto. Vo vedomostnej súťaži získali naši žiaci Marek ServaFilip Švaňa zo VI. S krásne 3. miesto. Gratulujeme!

 • Školský výlet V. A

  Múzeum praveku a ZOO v Bojniciach.

 • Vyhodnotenie Školskej športovej ligy

  V pondelok 4.6.2018 sme sa zúčastnili Vyhodnotenia ŠŠL na Mestskom úrade v Žiline. Naši žiaci mali v skutku úspešný rok, o čom svedčí množstvo pekných umiestnení a krásnych cien. 

  Kolektívne športy:

  Futsal 5.-6. r.         1. miesto

  Florbal 5.-6. r.        2. miesto

  Vybíjaná 5.-6. r.     3. miesto

  Vybíjaná 3.-4. r.     3. miesto

  Florbal 3.-4. r.        5. miesto

  Futsal 3.-4. r.         6. miesto

  Individuálne športy:

  Lea Gelatíková (plávanie) - 2. miesto

  Ako historický úspech sa javí celkové umiestnenie školy - 3. miesto.

  Všetkým reprezentantom školy ďakujeme za predvedené výkony a vzornú reprezentáciu školy.

 • Výlet 3.A a 3.B

  Vo štvrtok 31. 5. sme sa triedy III. A a III. B dostali na krásne miesto Slovenska, do Nizkych Tatier, kde sme navštívili Demänovskú jaskyňu Slobody a po ceste domov sme sa zastavili v Obrove, kde sme sa riadne vyšantili. 

 • Medzníky 2. svetovej vojny

  Dňa 30.5.2018 sa na MsÚ v Žiline konala vedomostná súťaž základných škôl  ,,Medzníky 2. svetovej vojny SNP“ organizovanej k 73. výročiu oslobodenia a víťazstva nad fašizmom. Súťaž organizoval SZPB v Žiline v spolupráci s mestom.

  Našu školu reprezentovalo družstvo žiakov  v tomto zložení:

  Zuzana Kružliaková, Maximilián Bíro a Šimon Pečalka, žiaci 9.r. a Kristína Jantošová a Denisa Habániková, žiačky 8.r.

  Súťaž bola náročná na vedomosti, ale zaujímavá informáciami o minulosti, v ktorej naši predkovia zažívali hrôzy vojny. Žiaci sa popasovali so všetkými zadanými úlohami, vedomostným testom a prezentáciou o našom rodákovi  Jozefovi Gabčíkovi.  Za svoje úsilie boli odmenení  2. miestom v celkovom vyhodnotení. Za skvelú reprezentáciu ďakujeme a k úspechu blahoželáme.

 • Žiaci – hokejisti – čipové karty MHD na ďalší štvrťrok!!!

  Platí len pre hokejistov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Žiline!

  5.06.2018 – utorok, sa budú nabíjať čipové karty MHD na ďalší štvrťrok, nakoľko platnosť je do 7.06. 2018. Žiadam, ak bude žiak chýbať, aby poslal čipovú kartu po spolužiakovi alebo ráno priniesť do 8.00 hod. Iný termín nie je!

  Ďakujem, Mgr. Saganová

 • Školský výlet – 7.S, 8.S, 9.A

  Príjemná atmosféra, pekné počasie a chutné špekáčiky, tak aj takto sa dá spríjemniť jedno májové  popoludnie opekačkou v lesoparku Chrasť s našimi šikovnými triedami 7.S, 8.S a 9.A. ...... :) :) :)

 • TSV

  Hodina telesnej výchovy na kolieskach. 

 • Biologická olympiáda

  Dňa 23.05.2018 sa uskutočnilo OK biologickej olympiády kategórie F „Rastliny a zvieratá našich lesov“. Žiačky 5.A triedy Timejka Ľorková, Natálka Španková, Paulínka Vidrová, Veronika Maceášová a Ellka Pačeková sa stali úspešnými riešiteľmi okresného kola a dúfajme, že z nich raz vyrastú veľké vedátorky. Srdečne blahoželáme :)

 • 1. ročník - školský výlet

  23. mája žiaci 1. ročníka absolvovali spoločný školský výlet v podhradí stredovekého hradu Strečno. Športovo-relaxačný pobyt na čerstvom vzduchu v príjemnom počasí potešil a prospel každému účastníkovi.

 • Šéfkuchári bez čapice :)

  Žiaci 5.B na hodine techniky a ich chutné výtvory. 

strana: