O škole Projekty na ZŠ Poradenstvo Detstvo bez násilia Aktivity školy Športové úspechy Hľadáme budúcich hokejistov Rodičom Žiakom ŠKD Kontakty Prihlásenie

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Šurimová
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Blanka Trnková
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Lubušká
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Miková
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Klandúchová
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Hanušniaková
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Žabková
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Mičíková
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Dlábiková
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Škubáková
5.S Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Řezanková
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Juchová Jurošková, PhD.
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ružena Janušová
6.S Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vladimír Váňa
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Turčáková Michalková
Foto Foto Foto Foto Foto
7.S Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vladimír Červenčík
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michaela Pastorková
Foto Foto Foto Foto Foto
8.S Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lukáš Kaco
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ľubomíra Dovalová
9.S Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Saganová

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019