O škole Projekty na ZŠ Poradenstvo Detstvo bez násilia Aktivity školy Športové úspechy Hľadáme budúcich hokejistov Rodičom Žiakom ŠKD Kontakty

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Miková
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Kuzmíková
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Zubajová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Žabková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Mičíková
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Dlábiková
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Šurimová
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Malinová
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Bronislava Jakubíková, PhD.
V.S Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vladimír Váňa
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Turčáková Michalková
Foto Foto Foto Foto Foto
VI.S Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vladimír Červenčík
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michaela Pastorková
Foto Foto Foto Foto Foto
VII.S Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lukáš Kaco
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ľubomíra Dovalová
VIII.S Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Saganová
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Škubáková
IX.S Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ružena Janušová

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2018