O škole Projekty na ZŠ Poradenstvo Detstvo bez násilia Aktivity školy Športové úspechy Hľadáme budúcich hokejistov Rodičom Žiakom ŠKD Kontakty

Kontakty

 

Riaditeľ školy:

RNDr. Jana Popluhárová Čellárová

Mobil: 0910 912 122

Email: zsjavorku@zsjavza.edu.sk

 

Zástupkyňa riaditeľa školy:

1.stupeň:

Mgr. Mária Kianičková

2.stupeň:

Ing. Martina Kotercová

Mobil: 0911 066 431

 

Úradné hodiny:

Vedenie školy: utorok - štvrtok 8:00-15:00

Výchovný poradca: utorok 12:30-15:00

Špeciálny pedagóg: pondelok - štvrtok 07:00-14:15 

Školský psychológ: pondelok a štvrtok 12:35 - 15:00 (kabinet 2. poschodie)

 

Adresa školy:

ZŠ, V. Javorku 32, 010 01 Žilina, Slovakia

Telefón: +421 41 763 7580

Mobil: 0901 716 676

 

Školská jedáleň:

Telefón: 041 723 3376

Mobil: 0904 991 905

 

Zubná ambulancia:

Telefón: 041 724 2285

Utorok 21. 8. 2018
Počet návštev: 3058584

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 21.8.2018)
Jana Botánová
RNDr. Jana Popluhárová Čellárová
Mgr. Jana Zubajová
Mgr. Jana Škubáková
Zajtra (Streda 22.8.2018)
Klučková Ester Katarína (VI.A)
Židuliak Adam (V.B)
Pozajtra (Štvrtok 23.8.2018)
Gumančík Ján (IX.A)
Baláž Filip (VIII.A)
Kraľovanský Filip (V.S)
Matejička Filip (IV.A)
Melich Filip (III.B)
Pokorný Filip (V.S)
Pálfy Filip (VIII.S)
Tomašec Filip (VIII.A)
Švaňa Filip (VI.S)

OZNAM

Oznamujeme žiakom, zamestnancom, rodičom i priateľom školy, že na stránke mesta Žilina sú pravidelne uverejňované informácie o hlavných a zaujímavých aktivitách v našej škole, ako aj iné dôležité oznamy, týkajúce sa školstva. smiley http://skolstvo.zilina.sk/

 

Novinky

 • Školské potreby: školská taška, peračník, aspoň 2 mäkké ceruzky, guma, strúhadlo, 2 perá pre prvákov, pastelky, školské dosky formát A4.

  Hygienické potreby: uterák s uškom, prezuvky vo vrecku, toaletný papier (2 kotúčiky), papierové vreckovky (2 balíčky)

  Telesná výchova: vrecko na úbor, tenisky, tepláky, tričko, ponožky.

  Výtvarná výchova: zásterka (stará košeľa, tričko,...), vodové farby, ploché a okrúhle štetce, nádoba na vodu z plastu, plastelína, handrička, mastné pastely, tyčinkové lepidlo, nožnice, temperové farby, „paleta“, plastový obrus na lavicu.

 • V 2. polroku žiaci našej školy nazbierali celkom 4126 kg, čím do Rady školy prispeli sumou 248,80 €.

  Najlepšie triedne kolektívy: 1. II. B (815 kg), 2. V. A (393 kg), 3. I. B (374 kg)

  Najlepší jednotlivci:

  I. B: T. Badr (142 kg), A. Staník (277 kg)

  II. A: J. Záchenský (128 kg), T. Koterec (100 kg)

  II. B: N. Brezániová (620 kg), S. Jedináková (220 kg), A. Poštulka (180 kg)

  III. A: J. Dragúň (110 kg)

  IV. A: T. Chovanec (127 kg)

  V. A: V. Bobáňová (176 kg)

 • Do galérie Škola v prírode, 14. - 18. mája (IV. A a III. A) boli pridané fotografie.

 • Naša škola pravidelne zbiera papier a pomáha tak životnému prostrediu. Prvé miesto v zbere v 2. polroku školského roka 2017/2018 získala trieda 2.B a najlepšou zberateľkou sa stala Nella Adriana Brezániová - práve z tejto triedy. Blahoželáme! :)

 • Deň 27.06.2018 sme využili na besedu o odpade, ktorý všetci produkujeme. Reč bola nielen o separovaní, ale aj o možnosti redukcie odpadu zo strany nás, dospelých aj detí. Chráňme si naše životné prostredie!

 • V dňoch 21.-22.06.2018 prebehlo na našej škole účelové cvičenie, v rámci ktorého mali žiaci teoretickú, ale aj praktickú prípravu. Nacvičili sme evakuáciu školy v prípade ohrozenia a prebrali sa témy Pohyb a pobyt v prírode, Zdravotná príprava, či Riešenie mimoriadnych situácií.

 • V druhom polroku Žiacka školská rada opäť vyhlásila súťaž pre všetkých, ktorým záleží na životnom prostredí. Malí i veľkí žiaci si "zmerali sily" v zbieraní vrchnáčikov z PET fliaš a zaplnili tak priestory školy veľkým množstvom vrchnáčikov, ktoré vďaka recyklácii neskončia v prírode. Všetkým žiakom ďakujeme, najšikovnejším výhercom blahoželáme a dúfame, že v novom školskom roku sa opäť s chuťou zapojíte do súťaže! :-)

  1. miesto: Nellka Brezániová, 2. B

  2. miesto: Ivanka Látková, 6. S

  3. miesto: Sára Jedináková, Lívia Hlušková – 2. B

 • Z dôvodu vyčerpania skladových zásob v školskej jedálni, je možné prihlásiť alebo odhlásiť obedy,

  najneskôr do 25.6.2018 do 13.00 hod.

  Za pochopenie ďakujeme

 • Trošku oneskorene foto z koncoročného výletu s prespávačkou na chate :)

  Strečno-stanica - Starhrad - Chata pod Suchým - Príslop pod Suchým - Sedlo Vráta - Biele skaly - Suchý - s.pod Suchým - Chata pod Kľačianskou Magurou - Panošina - Lipovec - Vrútky.

 • Dňa 12.06.2018 sa žiaci prvého a druhého stupňa zúčastnili vystúpenia sokoliarov. Mohli si vypočuť zaujímavú prednášku o dravcoch s názornou ukážkou lovu a zasúťažiť si o zaujímavé ceny. Jeden zo žiakov mal dokonca možnosť vyskúšať si, aké to je privolať dravca na svoju ruku. Adam, veľký obdiv za odvahu! :)

 • Vážení rodičia, oznamujeme, že dňa 12.06.2018, v utorok, bude skrátené vyučovanie.

 • Deň matiek patrí k tradičným sviatkom, ktorého korene siahajú až do obdobia antiky. Alternatívou ku Dňu matiek je Deň otcov, ktorý vychádza na tretiu júnovú nedeľu.

  V jarnom období sme sa s deťmi aktívne venovali hlavne nácviku kultúrneho programu a na naše vystúpenie sme pozvali nielen mamičky a babičky, ale aj oteckov.

  Dňa 6. júna si deti 1. a 2. oddelenia, pod vedením pani vychovávateľky Janky Bartošovej a Ivany Slovákovej pripravili veselé tančeky, pásmo milých básní a piesní a tiež nacvičili divadielko „Opustená búdka“, pri ktorom sa deti nielen zabavili, ale aj poučili... V závere deti zaspievali spoločnú pieseň a obdarovali mamičky darčekom a kvietkom.

 • Sériu farebných dní sme tento školský rok ukončili BIELYM DŇOM, kedy sme zo skríň povyberali čo najviac bielych kúskov a pripomenuli si pri príležitosti Medzinárodného dňa detí dôležitosť práv tých najzraniteľnejších. Ďakujeme členom Žiackej školskej rady a p. uč. Škubákovej za zorganizovanie farebného dňa :-)

 • Dňa 31. mája sme so žiakmi II. A a II. B triedy navštívili Základňu výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine. Videli sme zaujímavé ukážky zásahov záchranných zložiek, zásahov služobného psa, vyhľadávanie drog, či poskytnutia prvej pomoci. Z výletu sme si odniesli kopec zážitkov.

 • Vo štvrtok 31.5. sa žiaci 5.S, 6.A a 8.S triedy zúčastnili školského výletu do ZOO v Bratislave. Obohatení o kopu zážitkov, suvenírov a fotiek so zvieratkami sa po návrate mohli rodičom pochváliť. Správanie sa žiakov bolo vzorné, za čo si zaslúžia pochvalu.

 • Dňa 30. mája sa na Radnici mesta Žilina konala vernisáž a slávnostné vyhodnotenie súťaží Moje mesto a Poznaj svoje mesto. Vo vedomostnej súťaži získali naši žiaci Marek Serva a Filip Švaňa zo VI. S krásne 3. miesto. Gratulujeme!

 • Múzeum praveku a ZOO v Bojniciach.

 • V pondelok 4.6.2018 sme sa zúčastnili Vyhodnotenia ŠŠL na Mestskom úrade v Žiline. Naši žiaci mali v skutku úspešný rok, o čom svedčí množstvo pekných umiestnení a krásnych cien.

  Kolektívne športy:

  Futsal 5.-6. r. 1. miesto

  Florbal 5.-6. r. 2. miesto

  Vybíjaná 5.-6. r. 3. miesto

  Vybíjaná 3.-4. r. 3. miesto

  Florbal 3.-4. r. 5. miesto

  Futsal 3.-4. r. 6. miesto

  Individuálne športy:

  Lea Gelatíková (plávanie) - 2. miesto

  Ako historický úspech sa javí celkové umiestnenie školy - 3. miesto.

 • Vo štvrtok 31. 5. sme sa triedy III. A a III. B dostali na krásne miesto Slovenska, do Nizkych Tatier, kde sme navštívili Demänovskú jaskyňu Slobody a po ceste domov sme sa zastavili v Obrove, kde sme sa riadne vyšantili.

 • Dňa 30.5.2018 sa na MsÚ v Žiline konala vedomostná súťaž základných škôl ,,Medzníky 2. svetovej vojny SNP“ organizovanej k 73. výročiu oslobodenia a víťazstva nad fašizmom. Súťaž organizoval SZPB v Žiline v spolupráci s mestom.

  Našu školu reprezentovalo družstvo žiakov v tomto zložení:

  Zuzana Kružliaková, Maximilián Bíro a Šimon Pečalka, žiaci 9.r. a Kristína Jantošová a Denisa Habániková, žiačky 8.r.

  Súťaž bola náročná na vedomosti, ale zaujímavá informáciami o minulosti, v ktorej naši predkovia zažívali hrôzy vojny. Žiaci sa popasovali so všetkými zadanými úlohami, vedomostným testom a prezentáciou o našom rodákovi Jozefovi Gabčíkovi. Za svoje úsilie boli odmenení 2. miestom v celkovom vyhodnotení. Za skvelú reprezentáciu ďakujeme a k úspechu blahoželáme.

 • Žiaci – hokejisti – čipové karty MHD na ďalší štvrťrok!!!

  Platí len pre hokejistov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Žiline!

  5.06.2018 – utorok, sa budú nabíjať čipové karty MHD na ďalší štvrťrok, nakoľko platnosť je do 7.06. 2018. Žiadam, ak bude žiak chýbať, aby poslal čipovú kartu po spolužiakovi alebo ráno priniesť do 8.00 hod. Iný termín nie je!

  Ďakujem, Mgr. Saganová

 • Príjemná atmosféra, pekné počasie a chutné špekáčiky, tak aj takto sa dá spríjemniť jedno májové popoludnie opekačkou v lesoparku Chrasť s našimi šikovnými triedami 7.S, 8.S a 9.A. ...... :) :) :)

 • Hodina telesnej výchovy na kolieskach.

 • Dňa 23.05.2018 sa uskutočnilo OK biologickej olympiády kategórie F „Rastliny a zvieratá našich lesov“. Žiačky 5.A triedy Timejka Ľorková, Natálka Španková, Paulínka Vidrová, Veronika Maceášová a Ellka Pačeková sa stali úspešnými riešiteľmi okresného kola a dúfajme, že z nich raz vyrastú veľké vedátorky. Srdečne blahoželáme :)

 • 23. mája žiaci 1. ročníka absolvovali spoločný školský výlet v podhradí stredovekého hradu Strečno. Športovo-relaxačný pobyt na čerstvom vzduchu v príjemnom počasí potešil a prospel každému účastníkovi.

 • Žiaci 5.B na hodine techniky a ich chutné výtvory.

 • Dňa 16. mája si deti z 1. a 2.oddelenia ŠKD, pod vedením pani vychovávateliek Ivany Slovákovej a Janky Bartošovej, pripravili pestrý program, ktorý potešil mamičky i babičky pri príležitosti Dňa matiek. Bola to pomyselná kytička vďaky za lásku a starostlivosť, zložená z básní, piesní a tancov. Deti tak spríjemnili obyvateľom zariadenia popoludnie a obdarovali ich vlastnoručne vyrobenými darčekmi.

 • Dňa 18. mája 2018 sa presne o 12.00 hod. rozozvučali tóny štvorylky a približne 1300 mladých ľudí sa pustilo do tanca a do boja o prekonanie svetového rekordu v synchronizovanom tancovaní štvorylky. Do akcie sa zapojili aj dievčatá zo 7.A a 8.A. Ako sa zabávali si môžete pozrieť vo fotoalbume :-)

 • Diagnostické centrum v Lietavskej Lúčke je školské preventívno – výchovné zariadenie pre dievčatá vo veku 13 – 18 rokov s poruchami správania. Inými slovami, pre dievčatá, ktoré vlastnými silami nedokázali prekonať problematické obdobie dospievania, začlenili sa do nevhodnej partie, odmietajú chodiť do školy, utekajú z domu, vzdorujú, experimentujú s návykovými látkami... Čo v ich výchove zlyhalo: rodina, sociálne prostredie alebo ony samé? Nemožno všetko hádzať na dievčatá.

 • Na druhom stupni sa do súťaže Klokan zapojilo 21 žiakov. Úspešnými riešiteľmi boli dvaja žiaci: Alex Kyšo z 9.A a Alica Kováčiková z 5.A, ktorá získala v súťaži 105 bodov a stala sa školským šampiónom. Sme na ňu veľmi pyšní! Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a želáme im veľa radosti z ďalších matematických úspechov

 • Do galérie Žiaci z ŠKD pre deti z MŠ boli pridané fotografie.

 • Vyhodnotenie výsledkov medzinárodnej súťaže Matematický klokan:

  I. A - zapojených 12 žiakov, úspešný riešiteľ: Pavlína Poláčková

  I. B - zapojených 13 žiakov, úspešný riešiteľ: Alžbeta Danková

  II. A - zapojení 6 žiaci, úspešní riešitelia: Alexandra Černáková a Timur Gondžúr

  II. B - zapojených 9 žiakov

  III. A - zapojené 2 žiačky

  III. B - zapojených 5 žiakov, úspešní riešitelia: Tomáš Cisárik a Eliška Štepánková

  IV. A - zapojedný 1 žiak

  Žiaci boli odmenení diplomami a malými darčekmi. Gratulujeme.

 • Dňa 11.5.2018 v regionálnom kole v Žiline, Fakulta Bezpečnostného inžinierstva, si opäť otestovali svoje znalosti a zručnosti z poskytovania prvej pomoci naši Mladí záchranári I. a II. stupňa“.
  Družstvo I.stupňa v náročnej konkurencii obsadilo krásne 3. miesto! Všetkým srdečne gratulujeme. Pochvalu si zaslúžia aj žiaci 8.A triedy, pretože ako povedal predseda SČK Žilina Peter Martinek, všetci sú víťazí, lebo dokážu zachrániť to najcennejšie ľudský život :)

 • Do galérie Plavecký výcvik boli pridané fotografie.

 • Štúrov Zvolen

  Dňa 10.5.2018 sa žiak 8.S Dávid Masaryk zúčastnil rétorickej súťaže Štúrov Zvolen. Svojím vystúpením podporil význam pestovať si svoj rodný jazyk a výsledkom bolo Čestné uznanie poroty za zvolenú tému Vplyv sociálnych sietí na mladých ľudí a pekné vystúpenie v úlohe rečníka. Srdečne blahoželáme

 • Dňa 10.05.2018 sa časť žiakov 5. a 6. ročníka zúčastnili exkurzie do Poľska. Spolu s pani učiteľkami Janušovou a Turčákovou navštívili historické mesto Krakow, kde sa dozvedeli vedľa zaujímavostí od pani sprievodkyne Janky a cestou naspäť sa zastavili v mestečku Inwald, kde sa nachádza Park miniatúr. Tu žiaci mohli precestovať kus sveta na jednom mieste a navštíviť rôzne pamiatky :)

 • Medzinárodná detská výtvarná súťaž Lidice bola založená na uctenie pamiatky detských obetí z českej obce Lidice zavraždených nemeckými nacistami a všetkých ďalších detí, ktoré zahynuli vo vojnových konfliktoch. Do súťaže sa zapája každoročne viac ako 25 000 žiakov s kvalitnými výtvarnými prácami a fotografiami nielen z Česka a Slovenska, ale aj z ďalších krajín ako Čína, Japonsko, Filipíny, India, Keňa, Malajzia, Srí Lanka či Zimbabwe...

  Našu školu, krajinu reprezentovala v súťaži žiačka Paulína Vidrová z V. A s fotografiou Prázdniny pri jazere. Pri prísnych pravidlách a podmienkach udelila medzinárodná porota čestné uznania žiakom zo 6 slovenských ZŠ. Naša Paulínka sa stala jednou z ocenených. Blahoželáme našej mladej fotografke a veríme, že tento „koníček“ jej bude prinášať radosť a potešenie z ďalších úspechov.

 • Dňa 30. apríla sa žiaci V. A a VIII. A zúčastnili spomienkovej akcie - výročie oslobodenia mesta Žiliny na Vojenskom cintoríne. Slávnostnú atmosféru umocnil dojímavý prednes ruskej básne Momenty v podaní žiačky Nelli Horváthovej z VIII. A.

 • Výsledky speváckej súťaže:

  1. kategória

  1. miesto: Tereza Danková, III.B

  2. miesto: Timea Lašová, III. A

  3 miesto: A. Nella Brezániová, II. B a Matúš Demčák, I. B

  2. kategória

  1. miesto: Natália Majtánová, V. A

  2. miesto: Paulína Vidrová, V. A

  3. miesto: Timea Ľorková a Natália Španková, V. A